Treehugger.png

Hvem er Mickey?

Jeg er uddannet teolog (1998), har en ph.d.-grad i bioetik (2004) og arbejder i dag som lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Jeg har de sidste 20 år studeret, forsket & undervist i og grublet over spørgsmål vedrørende natur, dyr, teknologi, klima, sundhed & sygdom, liv & død og meningen med hele i et etisk, filosofisk og teologisk perspektiv.

Udover arbejdet på universitetet holder jeg foredrag, workshops, deltager i paneldebatter, stiller op som smagsdommer i medierne, skriver bøger, artikler, kronikker, klummer, blogs mm for at fremme og præge den offentlige debat om emner, som står mit hjerte nært.

Fra 2011-2016 var jeg medlem af Det Etiske Råd, hvor jeg havde æren af at være formand for arbejdsgrupper vedrørende prioritering i sund- hedsvæsenet, neuro-etik og etisk forbrug. Havde også fornøjelsen af at være med i en lang række andre arbejdsgrupper om bla. bioenergi, organdonation, nudging, sundhedsdata mm.

Udgangspunktet for mit arbejde skal findes i en løgstrupsk forståelse af tilværelsen. Med afsæt i den inddrages dydsetikere, økocentrikere, feminister, drømmere, digtere og andet godtfolk. Helt grundlæggende handler det hele om noget så basalt som at minde mig selv og andre om, at mennesket gennem videnskab og teknologi har fået en utrolig magt over naturen, men ofte glemmer, at med magt følger ansvar. Det er derfor ikke nok at stille det tekniske og videnskabelige spørgsmål: Hvad kan vi gøre? Endnu vigtigere er det at stille det filosofiske og religiøse spørgsmål: Hvad bør vi gøre? Og så forfølge det spørgsmål ud i de indsigter, som måtte være for enden af tænkningen.

I fritiden holder jeg af at læse science fiction, se amerikansk fodbold, hænge ud på cafeer og drikke for meget kaffe, være sammen med fruen og de 5 børn i forskellige aldre og kramme træer.